search
Sök
menu
Meny

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område - som innehåller information om t.ex. fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område behöver du inte någon nybyggnadskarta.

Vilken typ av nybyggnadskarta ska jag beställa?

Om du ska söka bygglov för nybyggnation av ett en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri eller liknande behöver du en vanlig nybyggnadskarta.

Du som vill göra en tillbyggnad eller bygga garage, carport, transformator eller annan mindre byggnad (där byggnationen inte ligger nära fastighetsgräns) ska beställa en förenklad nybyggnadskarta.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Avgiften för nybyggnadskartan beror av vilken typ av karta du behöver samt fastighetsareal:

  • Nybyggnadskarta (vanlig) <2000 kvm 8 190 :-
    Nybyggnadskarta (förenklad) <2000 kvm 2 730:-

Om fastighetsarealen är större än 2000 kvm tillämpas prissättning enligt nybyggnadskartans areal.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras i original till den adress som du anger i din beställning. Du kan även få den levererad i digital form (dwg eller pdf).

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

All information om beställning av nybyggnadskarta hittar du under rubriken e-tjänster.