search
Sök
menu
Meny

Övrig service

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med bland annat fastighetsutredning, fastighetsförteckning och värdeintyg.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med:

  • fastighetsutredning: utedning av vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter
  • fastighetsförteckning: en förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett område
  • värdeintyg: vid köp av ett område eller fastighet som ännu inte har fått något taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart - det kan du få från oss
  • arkivservice