search
Sök
menu
Meny
Sök

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

Blandad bebyggelse på Kungsängen i Jönköping och en byggarbetsplats

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till byggaktörer på marknaden, men också ett planeringsunderlag för kommunens förvaltningar. Programmet tas fram vartannat år och däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplanen som antas av kommunfullmäktige.

Förslag till nytt program för 2021-2026 är nu ute på remiss och förväntas antas av kommunfullmäktige i september 2021. Du hittar remissversionen av programmet nedan tillsammans med nu gällande program från 2019 och kortare uppföljning från 2020.