Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

Blandad bebyggelse på Kungsängen i Jönköping och en byggarbetsplats

Här hittar du information om Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) som utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till byggaktörer på marknaden, men också ett planeringsunderlag för kommunens förvaltningar. Programmet tas fram vartannat år och däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplanen som antas av kommunfullmäktige.

Du hittar nu gällande program från 2021 nedan. Där hittar du även uppföljningsrapporten från 2022 som innehåller en uppdaterad projektplan.

Senast granskad/publicerad: