search
Sök
menu
Meny

Tidigare kemikaliekonferenser

Inbjudan till Kemikaliekonferensen 30 september

Jönköpings kommun är initiativtagare till Kemikaliekonferensen i Jönköping och tillsammans med några andra organisationer genomfördes den första konferensen 2013. 

Vision

Kemikaliekonferensen erbjuder nationellt erkända föredragshållare av hög kvalitet och bidrar till att både lyfta kunskap och att sprida ett engagemang för kemikaliefrågan och miljömålet giftfri miljö. Vi har en vision om att det ska bildas ett regionalt kemikalieråd liksom det redan finns ett klimatråd.

Syfte

Syftet med kemikaliekonferensen är att i Jönköpings län:

  1. Sprida aktuell kunskap om kemikaliefrågan
  2. Lyfta engagemanget för kemikaliefrågor som är viktiga för medarrangörerna
  3. Tillsammans skapa en mötesplats för regional nytta

Tidigare konferenser

Alla konferenser har filmats och kan ses på Youtube, se Länkar nedan.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2016 - med textilier i fokus

Framställning av textilier omfattar många olika steg: odling, spinning, vävning och färgning med mera och vid varje steg används stora mängder kemikalier. Man tillsätter även flamskydd, antibakteriella ämnen och antimögelmedel. På listan över de kemikalier som används återfinns miljögifter, cancerframkallande ämnen, ämnen som stör fortplantningsförmågan och allergifram-kallade ämnen. Hur ska vi göra för att minska riskerna för skadlig påverkan på människor och miljö?

Arrangörer var Jönköpings kommun, Jönköpings FN-förening, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Sveriges Ekokommuner och Winnet.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2015 - med barn i fokus

Flera vetenskapliga studier har visat på att kemiska ämnen som finns i material och varor i vår vardag kan påverka våra hormonsystem. Det finns skäl till stor oro när det gäller  exponering av kemikalier — särskilt tidigt i livet. Barn är både känsligare och kan få i sig mer genom sitt beteende. Vad kan vi göra för att skydda barnen bättre?

Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Winnet

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2014 – med maten i fokus

Temat mat lockade mer än 300 deltagare till högskolans aula. Konferensen handlade om hur föroreningar hamnar i maten. Exempel som; rester av bekämpningsmedel, farliga ämnen som läcker från förpackningsmaterial och miljögifter som vandrar i närings-kedjan. Föreläsare var Gudrun Bremle, Ethel Forsberg, Annika Hanberg, PerOla Darnerud och Anna Samuelsson.

Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Landstinget i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, LRF och Winnet.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2013 - vad är problemet och vem bär ansvaret?

Kemikaliekonferensen svarade på frågorna ”Vad är problemet?”och ”Vem bär ansvaret?” Föreläsare var Åke Bergman, Monika Lind och Gudrun Bremle.  Kemikaliekonferensen lockade ca 200 deltagare.

Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Landstinget i Jönköpings län och Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Kontakt

Eva Göransson
projektledare
Tfn 036-10 56 57

Gudrun Bremle
kemikaliestrateg
Tfn 036-10 61 08