search
Sök
menu
Meny

Tidigare Kemikaliekonferenser i Jönköping, 2013-2017

Jönköpings kommun är initiativtagare till Kemikaliekonferens i Jönköping och tillsammans med andra organisationer genomfördes den första konferensen 2013. 

Vision

Kemikaliekonferensen erbjuder nationellt erkända föredragshållare av hög kvalitet och bidrar till att både lyfta kunskap och att sprida ett engagemang för kemikaliefrågan och miljömålet giftfri miljö. Vi har en vision om att det ska bildas ett regionalt kemikalieråd liksom det redan finns ett klimatråd.

Syfte

Syftet med kemikaliekonferens är att i Jönköpings län:

  1. Sprida aktuell kunskap om kemikaliefrågan
  2. Lyfta engagemanget för kemikaliefrågor som är viktiga för medarrangörerna
  3. Tillsammans skapa en mötesplats för regional nytta

Tidigare konferenser

Alla konferenser har filmats och kan ses på Youtube, se Länkar under varje avsnitt.

 

Kemikaliekonferens tema Bygg, 2017

Byggmaterial är inte bara rent trä, metall och sten idag. Materialen och produkterna är ofta utvecklade och sammansatta varor med speciell funktion. Med detta följer att innehållet ökar av olika kemiska ämnen som bygger upp material och ger en funktion. Vad vet vi om vilka ämnen som kan vara farliga och var de finns samt hur de kan läcka ut? Hur kan vi arbeta för att med den kunskap vi har bygga mer kemikaliesmart? Föreläsare var Gudrun Bremle, Erik Gravenfors, Lars Nilsson och Therese Birath. Dessutom deltog Arkitekthuset, Skanska Sverige och Sunda Hus i ett samtal på scenen.
Arrangörer var Jönköpings kommun, Jönköpings FN-förening, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Vätterhem.

Länkar
Inspelning Kemikaliekonferensen 2017, Youtubelänk till annan webbplats

Kemikaliekonferens textilier i fokus, 2016

Framställning av textilier omfattar många olika steg: odling, spinning, vävning och färgning med mera och vid varje steg används stora mängder kemikalier. Man tillsätter även flamskydd, antibakteriella ämnen och antimögelmedel. På listan över de kemikalier som används återfinns miljögifter, cancerframkallande ämnen, ämnen som stör fortplantningsförmågan och allergifram-kallade ämnen. Hur ska vi göra för att minska riskerna för skadlig påverkan på människor och miljö? Föreläsare var Christina Jönsson, Emma Westerholm, Veronika Rehnby och Ebba Magnusson.
Arrangörer var Jönköpings kommun, Jönköpings FN-förening, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Sveriges Ekokommuner och Winnet.

Länkar

Inspelning Kemikaliekonferensen 2016. Youtubelänk till annan webbplats

Kemikaliekonferens med barn i fokus, 2015

Flera vetenskapliga studier har visat på att kemiska ämnen som finns i material och varor i vår vardag kan påverka våra hormonsystem. Det finns skäl till stor oro när det gäller  exponering av kemikalier — särskilt tidigt i livet. Barn är både känsligare och kan få i sig mer genom sitt beteende. Vad kan vi göra för att skydda barnen bättre? Föreläsare var Carl-Gustaf Bornehag, Petra Ekblom, Ulrika Dahl, Åsa Ekman, Gustav Enander och Gudrun Bremle.
Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Winnet.

Länkar

Inspelning av Kemikaliekonferensen 2015, del 1. Youtubelänk till annan webbplats

Inspelning av Kemikaliekonferensen 2015, del 2. Youtubelänk till annan webbplats

Kemikaliekonferens med maten i fokus, 2014

Temat mat lockade mer än 300 deltagare till högskolans aula. Konferensen handlade om hur föroreningar hamnar i maten. Exempel som; rester av bekämpningsmedel, farliga ämnen som läcker från förpackningsmaterial och miljögifter som vandrar i närings-kedjan. Föreläsare var Gudrun Bremle, Ethel Forsberg, Annika Hanberg, PerOla Darnerud och Anna Samuelsson.
Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Landstinget i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, LRF och Winnet.

Länkar

Inspelning från Kemikaliekonferensen 2014. Youtubelänk till annan webbplats

Kemikaliekonferens, vad är problemet och vem bär ansvariet, 2013

Kemikaliekonferensen svarade på frågorna ”Vad är problemet?”och ”Vem bär ansvaret?” Föreläsare var Åke Bergman, Monika Lind och Gudrun Bremle.  Denna kemikaliekonferens lockade knappt 200 deltagare.
Arrangörer var Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings läns FN-distrikt, Landstinget i Jönköpings län och Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Länkar

Inspelning från Kemikaliekonferensen 2013, del 1. Youtubelänk till annan webbplats

Inspelning från Kemikaliekonferensen 2013, del 2. Youtubelänk till annan webbplats

Kontakt

Maria Taoussi
vikarierande projektledare
Tfn 036-10 21 30

Eva Göransson
projektledare
Tfn 036-10 56 57