search
Sök
menu
Meny

Produktbeskrivning av jord som finns till försäljning

Här hittar du produktbeskrivningar av de jordar som finns till försäljning på Klämmestorp jord- och grusförsäljning.

Kompostjord

Allt trädgårdsavfall du och dina grannar lämnar på sortergården mals ner och komposteras under ett år. Resultatet är en jord som är fullproppad med nyttig näring och högt PH-värde, den bästa jordförbättringen buskar och planteringar kan önska sig. Kompostjorden är helt fri från tillsatser.

Anläggningsjord

Den här kvaliteten blandar vi själva av sandig åkerjord, trädgårdskompost, 0-8 grus och torvmull. Jorden är lucker och lättarbetad – perfekt för nyanläggning och renovering av gräsmattor. Två gånger per år gör vi en näringsanalys på jorden.

Planteringsjord

Vi har gödslat och kalkat en blandning av sandig åkerjord, trädgårdskompost och torvmull. Planteringsjorden har ett högt näringsvärde och hög mullhalt. Buskar, träd och köksland kommer växa så det visslar. Två gånger per år gör vi en näringsanalys på jorden.

Täckbark

Täckbarken består av lagrad tall- och granbark som siktats till en storlek mellan 0-40 mm. Täckbark motverkar ogräs, binder fukt och ger jorden en bättre ytstruktur. Dessutom skyddar den dina ögonstenar mot frost. Täckbarken är en ren naturprodukt.