search
Sök
menu
Meny

Samråd, tillstånd för Klämmestops återvinningsanläggning

Vi kommer att söka nytt tillstånd, enligt miljöbalken, för befintlig verksamhet vid Klämmestorps återvinningsanläggning på Klämmestorpsvägen i Jönköping. Anläggningen är belägen ca 3 km väster om Jönköpings centrum och inom del av fastigheten Klämmestorp 1:27.

Den nuvarande verksamheten med sortering och krossning av betong och asfalt samt sortering och siktning av olika jordar kommer inte att förändras. Flisning och kompostering av grönavfall kommer troligtvis att ske i mindre skala framöver eftersom detta material istället kommer att skickas till produktion av biogas i Jönköping. Flisning och mellanlagring av trä eller mottagning av slam kommer inte längre att ske på anläggningen.

Samråd i tillståndsprocessen

En del i tillståndsprocessen är att genomföra samråd med berörda. Samråd har redan genomförts med Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun. Ett samrådsunderlag har tagits fram som beskriver planerade förändringar och förutsedd miljöpåverkan.

pdf: Samrådsunderlag Klämmestorps återvinningsanläggning (pdf, 1 MB)

Sista dagen att lämna synpunkter var den 3 april 2020.

Efter samrådstidens slut kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse som kommer att ingå i tillståndsansökan.