search
Sök
menu
Meny

Storsäcksleverans av jord och grus

Vi kan leverera jord- och grusprodukterna i storsäck

Fördelarna med storsäck är många:

  • Bra alternativ för dig som vill slippa grus och jord på infart eller gräsmatta.
  • Säckarna kan ställas ner där du vill inom en radie på 6-7 m från lastbilen.
  • Det blir inget materialspill.
  • Säcken innehåller angiven mängd även vid regn eftersom det är torrt i säcken.
  • Flera olika produkter kan levereras i samma körning.
I storsäck levereras dessa produkter

Produkt

Mängd

Pris 2020

Anläggningsjord

1 m³

735 kr

Planteringsjord

1 m³

840 kr

Täckbark

1 m³

1 000 kr

Kompostjord

1 m³

735 kr

Stenmjöl 0-4

0,7 m³

790 kr

Sandlådesand

0,7 m³

780 kr

Asfaltkross 0-20

0,7 m³

590 kr

Gårdsgrus 8-12

0,8 m³

1 000 kr

Makadam 8-12 mm

0,8 m³

800 kr

Smågatsten

ca 430 st

4 400 kr

Bergkross 0-18

0,7 m³

800 kr

Dressand

0,7 m³

790 kr

B-material

0,7 m³

590 kr


Säckarna väger 1 ton. Observera att storsäcken är en engångsprodukt.  Använd säck lämnas på sortergården och sorteras som brännbart avfall.

Priserna är inkl. moms och hemtransport inom Jönköpings kommun.

Leverans

Vi kör ut måndag–fredag under veckorna 16–42. Säckarna levereras endast från gatan (inte från gång- och cykelväg). Anvisad plats ska vara uppmärkt, eftersom transporterna inte kan  styras till dag eller tidpunkt.

Beställningar till Visingsö levereras till Gränna hamn.

Om du är bosatt på landsbygden är det viktigt att du kontrollerar att vägens bärighet är tillräcklig, dvs. håller för lastbilens tyngd. Tyvärr händer det allt för ofta att vi får vända. Tack för din hjälp.

Kontakt

Kontoret har telefontid 10.00-13.00 helgfria vardagar
Tfn 036-10 76 44
E-post Klämmestorp jordförädling