search
Sök
menu
Meny

Storsäcksleverans av jord och grus

Stor vit säck lyfts med kranbil in i trädgård

Vi kan leverera jord- och grusprodukterna i storsäck

Fördelarna med storsäck är många:

  • Bra alternativ för dig som vill slippa grus och jord på infart eller gräsmatta.
  • Säckarna kan ställas ner där du vill inom en radie på 6 m från lastbilen.
  • Det blir inget smuts, gegg eller materialspill.
  • Säcken innehåller angiven mängd även vid regn eftersom det är torrt i säcken.
  • Flera olika produkter kan levereras i samma körning.
I storsäck levereras dessa produkter

Produkt

Mängd

Pris 2017

Anläggningsjord

1 m³

690 kr

Planteringsjord

1 m³

765 kr

Täckbark

1 m³

890 kr

Kompostjord

1 m³

690 kr

Stenmjöl 0-4

0,7 m³

725 kr

Sandlådesand

0,7 m³

735 kr

Asfaltkross 0-20

0,7 m³

560 kr

Gårdsgrus 8-12, inte tvättat

0,8 m³

955kr

Makadam 8-12 mm

0,8 m³

755 kr

Smågatsten

ca 430 st

4 300 kr

Bergkross 0-18

0,8 m³

755 kr

Dressand

0,7 m³

640 kr

B-material

0,7 m³

560 kr

Säckarna väger 1 ton. Observera att storsäcken är en engångsprodukt.  Använd säck lämnas på sortergården och sorteras som brännbart avfall.

Priserna är inkl. moms och hemtransport inom Jönköpings kommun.

Rabatt

Vid beställning av flera säckar (samma leveranstillfälle, samma adress och samma avställningsplats) ger vi rabatt. Det är 50 kr i rabatt för säck nr 2 och 100 kr/st för efterföljande säckar på samma beställning.

Leverans

Vi kör ut måndag–fredag under veckorna 14–44. Säckarna levereras endast från gatan (inte från gång- och cykelväg). Anvisad plats ska vara uppmärkt, eftersom transporterna inte kan  styras till dag eller tidpunkt.

Beställningar till Visingsö levereras till Gränna hamn.

För utskriftsversion av prislistan, se ovanliggande sida.

Kontoret
Tfn 036-10 76 44
E-post Klämmestorp jordförädling

Arbetsledare Tore Svensson
Tfn 036-10 22 85