search
Sök
menu
Meny

Storsäcksleverans av jord och grus

Vi kan leverera jord- och grusprodukterna i storsäck

Fördelarna med storsäck är många:

  • Bra alternativ för dig som vill slippa grus och jord på infart eller gräsmatta.
  • Säckarna kan ställas ner där du vill inom en radie på 6-7 m från lastbilen.
  • Det blir inget materialspill.
  • Säcken innehåller angiven mängd även vid regn eftersom det är torrt i säcken.
  • Flera olika produkter kan levereras i samma körning.
I storsäck levereras dessa produkter

Produkt

Mängd

Pris 2018

Anläggningsjord

1 m³

700 kr

Planteringsjord

1 m³

800 kr

Täckbark

1 m³

950 kr

Kompostjord

1 m³

700 kr

Stenmjöl 0-4

0,7 m³

750 kr

Sandlådesand

0,7 m³

745 kr

Asfaltkross 0-20

0,7 m³

560 kr

Gårdsgrus 8-12

0,8 m³

955 kr

Makadam 8-12 mm

0,8 m³

765 kr

Smågatsten

ca 430 st

4 300 kr

Bergkross 0-18

0,7 m³

765 kr

Dressand

0,7 m³

750 kr

B-material

0,7 m³

560 kr


Säckarna väger 1 ton. Observera att storsäcken är en engångsprodukt.  Använd säck lämnas på sortergården och sorteras som brännbart avfall.

Priserna är inkl. moms och hemtransport inom Jönköpings kommun.

Rabatt

Vid beställning av flera säckar (samma leveranstillfälle, samma adress och samma avställningsplats) ger vi rabatt. Det är 50 kr i rabatt för säck nr 2 och 100 kr/st för efterföljande säckar på samma beställning.

Leverans

Vi kör ut måndag–fredag under veckorna 16–44. Säckarna levereras endast från gatan (inte från gång- och cykelväg). Anvisad plats ska vara uppmärkt, eftersom transporterna inte kan  styras till dag eller tidpunkt. OBS! Under vecka 28–30, 2019 kan tyvärr inga leveranser ske på grund av personalbrist.

Beställningar till Visingsö levereras till Gränna hamn.

Om du är bosatt på landsbygden är det viktigt att du kontrollerar att vägens bärighet är tillräcklig, dvs. håller för lastbilens tyngd. Tyvärr händer det allt för ofta att vi får vända. Tack för din hjälp.

För utskriftsversion av prislistan, se ovanliggande sida.

Kontakt

Kontoret
Tfn 036-10 76 44
E-post Klämmestorp jordförädling

Arbetsledare Tore Svensson
Tfn 036-10 22 85