search
Sök
menu
Meny

Kommunala byggprojekt

Jönköpings kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

Nybyggnation idrottshuset i Jönköping

Hur det nya idrottshuset kan komma att se ut.

Det anrika idrottshuset i Jönköping står inför en ansiktslyftning. Senast vid årsskiftet 2019/2020 ska ombyggnationen stå färdig.

En ny fullmåttshall med 400 åskådarplatser, tre mindre hallar för karate, boxning och styrkelyft. Fritidsgård, kontor, café och en stor rymlig entré. Under alltihop en källare och ett parkeringshus med 260 platser. Det är ett stort projekt som påbörjats med hjälp av entreprenören Asplunds Bygg.

Först görs en sanering innan rivningsarbetet påbörjas. Sommaren ska hela A-hallen vara borta. Därefter väntar markarbeten innan den prefabricerade stommen börjar sättas upp i januari 2018, ett arbete som väntas ta hela våren. Helt klart är projektet i november 2019.

Besökare hänvisas under byggtiden till en tillfällig huvudentré intill Bowling city på idrottshusets södra gavel. Som mest kommer uppemot 50 personer att arbeta med byggprojektet som har en prislapp på 145 miljoner kronor.

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Tidplan: klart i början av 2021.

Våren 2018 inleds förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska. Kommunen kommer bygga torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Gymnastikhall Alfred Dalinskolan i Huskvarna

Tidplan: klart december 2018

Ny stor gymnastikhall som är specialutrustad för gymnastik. Byggnaden har solceller på taket.

Dokument

Ritning gymnstikhall Alfred Dalinskolanöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Nedre Mariebo förskola

Tidplan: klart december 2019

Förskola med fyra avdelningar och storkök byggs nedanför Stadsparken i mycket fin miljö.

Dokument

Ritning Mariebo förskolaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Förskola i Kaxholmen

Tidplan: byggstart i januari 2019

I Kaxholmen kommer en ny förskola med åtta avdelningar och storkök att byggas.

Dokument

Ritning förskola Kaxholmenöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Förskolan Vikaren

Tidplan: klart årskiftet 2019/2020

Förskola med plats för 120 barn byggs på Kungsängen. Ökad trafik i området under byggnationen kan vid vissa tidpunkter upplevas störande.

Dokument

Bild förskolan Vikarenöppnas i nytt fönster