search
Sök
menu
Meny

Byggnation, nytt stadshus i Huskvarna

Under sommaren 2015 inleds byggandet av ett nytt stadshus i Huskvarna, på Madängen. Byggnaden kommer att inrymma arbetsplatser för drygt 300 medarbetare från tre kommunala förvaltningar, bibliotek och en ICA Kvantum-butik.

Illustration av Palle Widegren, HMXW arkitekter

Illustration av Palle Widegren, HMXW arkitekter

Nu inleds byggandet av ett nytt stadshus i Huskvarna centrum. Byggnationen har föregåtts av flera miljöutredningar, med anledning av en tidigare deponi på platsen.

Varför nytt stadshus?

Det nuvarande stadshuset är i stort behov av renovering, men förstudier har visat att byggnadens konstruktion är svår att  anpassa till en modern verksamhet, och att en tillbyggnad skulle behövas.  En nybyggnad blir mer kostnadseffektiv, eftersom ytorna kan anpassas till dagens behov.

Det nuvarande stadshuset kommer senare att säljas för att möjliggöra byggnation av bostäder inom kvarteret.

Byggnaden

Byggnaden kommer att bestå av fyra våningar för kontor och bibliotek samt en takvåning med serviceytor. ICA-butiken kommer att finnas i en suterrängvåning. På tomten kommer det också att finnas 265 gemensamma P-platser.

Hyresgäster

Tre förvaltningar ska inrymmas i lokalerna: utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt delar av socialtjänstens barn- och ungdomssektion.

Tidplan

  • Sommaren 2015. Förberedande markarbeten.
  • Vecka 36-46. Pålningsarbeten.
  • Vecka 50. Planerad byggstart.
  • Vecka 7, 2017. ICA-butiken beräknas vara klar.
  • Vecka 33, 2017. Stadshuset beräknas stå klart.