search
Sök
menu
Meny

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Byggnationen av en ny hotellbyggnad, tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska och planeras stå klart någon gång under senhösten 2022.

Varför ett hotell?

Planerna på ett hotell i kanten av Tändsticksområdet har funnits länge. Jönköpings kommun har drivit frågan med ambitionen att öppna upp och integrera Tändsticksområdet med västra centrum genom att skapa en attraktiv, publik byggnad och torgytor i anslutning till resecentrum och citykärnan.

Efter politiska beslut har Skanska tilldelats markanvisning för marken och kommer att genomföra projektet som i media kallats för höghushotellet. Skanska utvecklar och bygger hotellet, som ska drivas av kedjan Nordic Choice.

Vad är det som byggs?

  • Hotell med 229 rum, konferensanläggning och spa
  • I Tändsticksområdets G-hus byggs restaurang och kök
  • Byggnaden blir 12 300 kvm stor, och ca 60 meter (18 våningar) hög
  • Under byggnaden blir det ett allmänt parkeringsgarage i suterräng i två våningar med 115 p-platser.

Framför byggnaden kommer Jönköpings kommun att skapa ett nytt torg, tänkt som en naturlig samlingspunkt. Ambitionen är att torget blir en brygga som knyter ihop Tändsticksområdet med västra centrum. Just nu arbetar kommunen med att utforma torgytan, ett arbete som väntas bli färdigt under året. Torget kommer att stå klart samtidigt som hotellet.

Vad har gjort hittills

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation. I december 2019 startar arbetet med att förstärka marken. Arbetet har blivit försenat, bland annat på grund av sprickbildning i intilliggande hus, som uppstod under arbete med spontning under hösten 2018. Ett intensivt arbete med metodval för grundläggning har gjorts efter det, för att slutligen landa i en metod som möjliggör byggnation av hotellet.

Kommande arbeten

Just nu arbetar Skanska med att demontera Hus G, färdigställa sponten, schakta för att komma ned till rätt nivå. Samtidigt som man sänker grundvattnet och har man startar arbetet med plin­tar, hissgrop för garaget och kranfundament.

I och med att starten av demonte­ringsarbetena av hus G har Skanska ställt upp en bode­tablering vid Tändsticksmuseet.

Klart 2022 - preliminärt datum

Preliminärt beräknas höghushotellet stå klart någon gång under senhösten 2022.