search
Sök
menu
Meny

Bankeryd, kommundelsutveckling

Bild över torget

Bankeryd är en gammal industriort belägen ca nio km nordväst om Jönköping

Invånarantalet uppgår till 9 107 personer i december 2015 med Trånghalla och landsbygden inräknat. Villasamhället Bankeryd erbjuder boende i villor, radhus och flerbostadshus. Skola, förskola vårdcentral och dagligvaruhandel finns.

Bankeryd har flera tillverkningsindustrier, bland annat företag som tillverkar och säljer penslar. Drygt tvåtusen arbetstillfällen finns. Främst inom tillverkning, handel och utbildning.

Järnvägsstationen ligger mitt i centrum och det finns bra bussförbindelser med centralorten Jönköping. Domsand på gränsen till Västergötland, strax utanför Bankeryd, erbjuder både småbåtshamn och bad i Vättern. I Bankeryd är det nära till naturen var man än bor.

Aktuellt

Arbete med sju olika delprojekt pågår under 2017.

 • Ridvägar vid Målskog
 • Sommar-GC Trånghalla
 • Promenadväg längs med Lillån
 • Trygghetsåtgärder i Attarpstunneln
 • Liv i centrum
 • Allmän aktivitetsyta vid Furuvik
 • Upprustning av Kyrkvägen

Mer information om respektive delprojekt kommer efterhand.

Bankeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Bankeryd består av representanter från:

 • Attarpsgården
 • Bankeryd Business Network
 • Bankeryds bibliotek
 • Bankeryds ridklubb
 • Bankeryds sportklubb
 • Bankeryds tennisklubb
 • Bankeryds skid- och motionsklubb
 • Domsands båtsällskap
 • Gymnastikföreningen Framåt
 • Hembygdsföreningen
 • Kommundelsrådet
 • Missionskyrkan
 • Naturskyddsföreningen
 • PRO
 • SPF
 • Svenska kyrkan
 • Trånghalla/Berghalla Villaförening

Handlingsplan för 2016-2017

Våren 2015 bildades en ny utvecklingsgrupp i Bankeryd. Under vintern 2015-2016 arbetade gruppen tillsammans med projektledare från  stadsbyggnadskontoret fram en handlingsplan för investeringar som antogs av Stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Se planen i sin helhet nedan.

Exempel på genomförda projekt

 • BMX-bana vid Attarpsgården, samt ny belysning 2014
 • Klosters fabriksområde, markområdet mellan församlingsgården och Lillån, kan nyttjas bättre.
 • Sjöåkravägen- Sjöåkravägen har förändrats så att de oskyddade trafikanterna ska kunna känna sig tryggare i trafiken. Vägen har försetts med två timglashållplatser och tre passager.
 • Cykelväg - Cykelvägen mellan Bankeryd och Trånghalla blev klar 2010.
 • Gångbro - Bidrag till byggnation av bro för att underlätta för gående på stigen mellan Sjöåkra och Berghalla.
 • Gångväg - Utredning gjordes om möjlighet att skapa gångväg från Attarpsdammen ner till Vättern längs med Lillån.