search
Sök
menu
Meny

Bottnaryd, kommundelsutveckling

Bottnaryds centrum

Bottnaryd ligger 25 km väster om Jönköping vid riksväg 40.

Bottnaryds tätort har 713 invånare (2015 12 31). Med landsbygden inräknad har kommundelen Norra Mo totalt 2 297 invånare. Bebyggelsen består till största del av småhus. Andelen pensionärer är högre än genomsnittet i kommunen. Området är barnvänligt och här bor mycket barn.

I samhället finns tillverkningsindustrier, främst inom plast-, trä- och möbelområdet. Bussförbindelser finns med både centralorten Jönköping och Ulricehamn. I centrumhuset ligger en mataffär, en pizzeria, en frisör, ett gym och friskvårdsmassage. Här finns förskola, skola och äldreboende samt ett rikt föreningsliv.

Aktuellt

Bygdeutvecklingsgruppen engagerar sig i samhällsfrågor som berör Bottnarydsborna och övriga tätorter på landsbygden inom Norra MO. Det vill säga Norra Unnaryd, Ryd, Angerdshestra och
Mulseryd. Aktuella frågor är cykelväg som knyter samman Ulricehamn med Jönköping, sopsortering, samåkarparkeringar och bibliotek.

Under våren 2015 invigdes Kolarleden. Kolarleden är en vandringsled vid södra delen av sjön
Stråken som hembygdsföreningen tagit initiativ till.

Utvecklingsgruppen i Bottnaryd

Deltagarna i gruppen representerar olika organisationer och byar på orten.

 • Bottnarydsföretagarna
 • Tennisbanegruppen
 • Vägföreningen
 • Hembygsföreningen
 • Kommundelsrådet
 • Föräldraföreningen
 • Allianskyrkan
 • Byalaget
 • Pingstförsamlingen
 • Ryd
 • Mulseryd
 • Bottnaryds IF

Exempel på genomförda projekt

2014- Arbetet med Kolarleden startades. Hembygdsföreningen i Jära fick stöd till att bygga ett utedass. Växter planterades vid entréerna.

2013 – Boulebanorna förbättrades, grusning av promenadstig i Ryd, arbetet med att förbättra bollplanen i Angerdshestra startade, växter sattes ut i alla blomlådor. Bidrag till stigen och bryggan längs med sjön.

2012 – Gatubelysningen på Idrottsvägen kompletterades. Jord och växter vid entréerna till samhället.

2011 - Utegym byggdes på idrottsplatsen. Ett samverkansprojekt mellan Bottnaryds IF och Bygdeutvecklingsgruppen med stöd både från Jönköpings kommun och EU.

2011 - I Ryd försågs skolgården med asfaltsplan och rink. Vintertid kan den spolas så att det blir skridskoåkning och när det är varmare och barmark är det bara fantasin som sätter gränser för vad
ytan kan användas till.