search
Sök
menu
Meny

Gränna, kommundelsutveckling

Belysning

Kommundelen Gränna ligger knappt 39 km nordost om Jönköping

Gränna tätort har 2 725 invånare och med landsbygden inräknad bor här 4 173 människor, 2015 12 31. Boendet är fördelat lika på småhus och flerbostadshus. Samhället har en äldre
befolkning än kommunens genomsnitt. Sedan 1971 ingår Gränna i Jönköpings kommun och trots att Gränna fick stadsprivilegier 1652 under namnet "Brahe-Grenna" av greve Per Brahe d.y. så är Gränna i formell mening inte längre en stad utan en kommundel med förskolor, skolor, äldreboende, vårdcentral och handel.

Orten är berömd för sina fruktodlingar (växt-zon1), polkagristillverkning som Amalia Eriksson
startade och ingenjör Salomon August Andrée som är känd för sitt misslyckade försök att nå Nordpolen med en vätgasballong. Ett flygförsök som slutade med Andrée och hans två medhjälpare dog på Vitön 1897. Historien om detta kan man ta del av på Grenna museum, Andréexpeditionen Polarcenter.

Färjetrafiken till Visingsö utgår från Gränna hamn. Det finns även en gästhamn.

Aktuellt

Under 2016 arbetas det för att få bygga en cykelväg mellan Gränna och Uppgränna, Medborgargården renoveras, Örserum ska rustas med utegym och södra parken ska få
effektbelysning. En inventering görs över var det finns Hjärtstartare att tillgå för allmänheten. Projekt pågår för att bygga portaler/välkomstskyltar i norra och södra infarten där tullar en gång i tiden stått.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Gränna består av representanter från:

 • Gränna Näringslivsförening
 • Gränna AIS
 • Grennaskolan
 • Hamnbolaget
 • Grenna Museum
 • Kommundelsrådet
 • AB Grännahus
 • Gränna Båtklubb
 • Grenna Hembygdsförening
 • Uppgränna Byalag
 • Röttle by
 • Örserum
 • Vårdcentralen

Exempel på genomförda projekt

 • Hösten 2015 sattes nya bänkar och skräpkorgar upp längs med Hamnvägen
 • Mellan Tallar och Tullar – en karta samt skyltning av promenadstråk i Gränna och på Grännaberget.
 • Skyltarna är försedda med QR-koder för att besökare ska få mer information.
 • Skateparken utökades med en spineramp 2014
 • Utegym - Utegym finns att tillgå för alla. Det är placerat vid Boulebanan längs med Hamnvägen.
 • Aktivitetsytan - Aktivitetsytan vid Grennaskolan har nytt stängsel och belysning.
 • Torgytan - Torgytan har delats upp i två separata parkeringar till förmån för den som vill flanera från Brahegatan upp till Grennaskolans trädgård.
 • Offentlig toalett - Offentlig toalett har byggts i den norra kioskbyggnaden på torget och var klar inför
  turistsäsongen 2012.
 • Gröna rummet - Gröna rummet har försetts med ett uterum som ger lä, skugga, sittplats och tak.
 • Skateyta - Skateyta har byggts på Ribbavallens gamla grusplan. Det är hinder i betong och asfalt. Skateytan invigdes av Grännas barn och ungdomar i september 2011.
 • BMX-bana - BMX-banan stod klar i maj 2012. Den ligger vid den stora hamnparkeringen.
 • Lagunen - Lagunen har förändratas för att få bättre genomströmning av vatten. Öarna har tagits bort och en pump till installerats.
 • Beachvolleybollplan - En beachvolleybollplan har anlagts på stranden vid Lagunen.