search
Sök
menu
Meny

Hovslätt, kommundelsutveckling

Bild över lyckans park med en massa påskliljor

Hovslätt ligger ca åtta km från centrala Jönköping.

I kommundelen finns 3 103 invånare, 2015 12 31. Hovslätt är populärt bland barnfamiljer och boendet är jämnt fördelat mellan småhus och flerfamiljshus. Hovslätt har förskola, skola, tillverkning och utvinning, handel och byggverksamhet.

Samhället av i dag växte fram runt år 1900 när järnvägen mellan Jönköping och Vaggeryd byggdes.
Namnet Hovslätt härstammar från den kvarn som fortfarande finns kvar i hembygdsparken. Men hela Tabergsdalen, som Hovslätt är en del av, har en lång historia av boenden och verksamheter längs med Tabergsån. Det kan man ta del av om man går vandringsleden Tabergs-å-leden eller besöker Norrahammars industrimuseum.

Aktuellt

Byggnation av GC längs med idrottsplatsen projekteras för att kunna byggas hösten 2016. Dialog ska föras med kommunen om utsmyckningen i rondellen. Nya buskar ska planteras i Lyckans park.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Hovslätt består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Kommundelsrådeet
 • Boende vid Flugebogölen
 • Boende på Huluäng

Exempel på genomförda projekt

 • Under 2015 planterades det buskar och blomlökar vid Lyckans park
 • Trappor på Hassafallsleden har renoverats
 • Gamla anslagstavlor har renoverats
 • Parkering - En parkeringsyta gjordes 2011 vid Barrsätravägen mittför Kyrkvillan. Parkeringen är för alla och skolans personal hänvisas hit för att få en tryggare trafiksituation vid skolan.
 • Beachvolley - På skolgården anlades en beachvolleybollplan som är till för alla efter skoltid. Detta skedde i samverkan mellan skolan, tekniska kontoret och utvecklingsgruppen.
 • Karusellparken - Karusellprken har nya bänkar, ny belysning och två skyltar som visar hur parken såg ut förr i tiden.
 • Lyckans park - Förr en bortglömd remsa längs med Norrahammarsvägen och järnvägen med långt gräs, husgrunder och skräp. Nu är det en park med bänkar och fina prydnadsbuskar. Här finns skyltar med text och bilder som skildrar hur det såg ut i området flera decennier tillbaka — bland annat kan man läsa att namnet Lyckan kommer från en av de hus som fanns på platsen.
 • Flugebogölen - Vid Flugebogölen har man satt dit nya parkbänkar. Under hösten 2011 togs slam och annat bort ur dammen och 2011 försågs parken med belysning.
 • Belysning - Vid övergångsstället invid Konsum och Karusellparken starkare belysning satts upp som ett led i att förbättra säkerheten för gående.
 • Skylt vid Hembygdsgården - Vid hembygdsgården finns en informations- och anslagstavla för
  hembygdsföreningens verksamhet.