search
Sök
menu
Meny

Lekeryd, kommundelsutveckling

Bild över lekplats

Lekeryd ligger ca 19 km öster om Jönköping.

Kommundelen har 2 890 invånare och av dessa bor 785 i tätorten. Här finns mycket barnfamiljer och 85 procent är bosatta i småhus. De flesta som bor i Lekeryd pendlar till sina arbeten. Förskola, skola, äldreboende och dagligvaruhandel finns. Livaktigt föreningsliv inom idrott och hembygdsrörelsen.

I Lekeryd ligger Sveriges första folkbibliotek som startades 1799. I dagens folk- och skolbibliotek, som ligger i Lekerydsskolan, har man ett bokskåp med böcker från 1800-talet. Här finns också en kyrka som härstammar från 1100-talet.

Aktuellt

Under 2016 kommer rinken vid Västergårdsvägen att byggas om. Den kommer att bli mindre men bli asfalterad, få helt ny sarg och effektivare belysning. I övrigt så grusas stigar till Uddebobadet och den lilla lekplatsen i Svarttorp ska få nya lekredskap.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Lekeryd består av representanter från:

 • Vägföreningen
 • LSSK
 • Kommundelsrådet
 • Pingstkyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Missionskyrkan
 • Hembygdsföreningen
 • Ohlssons Lanthandel och Taxi
 • Järsnäs hembygdsförening
 • Järsnäs MGK
 • Svarttorps byalag
 • Missionsförsamlingen i Svarttorp
 • Svarttorps hembygdsförening
 • Tovrida Uddes anläggningssamfällighet
 • Tovrida byalag

Exempel på genomförda projekt

 • Uddebobadet utrustades med mer lekredskap och rutschkanan vändes från solen för att stå klart till badsäsongen 2016
 • Ett kastanjeträd planterades i Teledalen
 • Trappa ned till dalen mittför Hembygdsgården
 • Kantsten m.m. justerades vid träden i centrum 2015
 • Den lokala utvecklingsgruppen arrangerar Lekerydsdagen varje höst
 • Sand - Järsnäs har fått sand till badet och en ny hänvisningsskylt till hembygdsgården.
 • Belysning - Mellan idrottsplatsen och hembygdsgården promenerar många nu är den även belyst.
 • Samåkarparkering - Samåkarparkering färdigställdes vid Pingstkyrkan våren 2010.
 • Motorikbana - Den del av skolgården som är nere i dalen har utrustats med en motorikbana. Detta har skett i samarbete mellan elevråd, skolledning och Lokala Utvecklingsgruppen.
 • Rinken vid Västergårdsvägen - En uppmaning till er som vill ha is där på vintern är att vara där så mycket som möjligt så att ogräset inte tar sig.