search
Sök
menu
Meny

Månsarp, kommundelsutveckling

Ett vindskydd

Månsarp ligger ca 19 km söder om Jönköping

Antalet boende i Månsarps tätort var 2015 12 31, 1 226 personer och på landsbygden 357 personer. I kommundelen bor det många barnfamiljer och få pensionärer. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus.

I Månsarp finns det förskola och skola, idrottsplats och kyrka. Närmaste större tätort med butiker etc. är Taberg.

Aktuellt

Den gamla hoppbacken är nu tillgänglig för ett besök. En stig har skapats och en bänk är ditsatt på toppen. Ytan vid järnvägsstationen har röjts. En guidad tur längs med Tabergsån har genomförts. Bänkbord med tak är uppställt vid Masugnen och Ödekyrkogården.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Månsarp består av representanter från:

  • Månsarps IF
  • Kommundelsrådet

Exempel på genomförda projekt

  • 2015 jämnades marken till, gräs såddes och blomlökar planterades på ödetomter. Anslagstavla renoverades.
  • Välkomstskyltar i Tabergsdalen med ortsnamn arbetades fram och sattes upp under 2013.
  • Grillhus på idrottsplatsen byggdes 2012
  • Badplats - Badplatsen vid Vederydssjön är restaurerad och sköts av utvecklingsgruppen.
  • Idrottsplatsen - På idrottsplatsen har 2011 attraktioner för de mindre barnen införskaffats bl.a. en gungställning och en gungbräda.
  • Skate i Månsarp - Ungdomar med skate-intresse i Månsarp har under en längre tid önskat en asfalterad yta för detta. Månsarps IF tyckte idén var bra att ha denna aktivitet i anslutning till idrottsplatsen och så har det blivit.