search
Sök
menu
Meny

Ölmstad, kommundelsutveckling

Väkomstpelare ölmstad i solnedgång

Ölmstad med sina 1 500 invånare (2015 12 31) ligger 29 km nordost om centralorten Jönköping vid riksväg 1och med en mil kvar till Gränna. Bebyggelsen består till 95 procent av småhus. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt.

Ölmstadborna är nöjda med sin bygd. Några av fördelarna man ser är det är lugnt och vackert. Det är på landet men ändå nära till Jönköping och Gränna. Man upplever också att det är tryggt och att det är en bra skola. Ölmstads styrkor är bland annat att befolkningen känner starkt för sin bygd och engagerar sig i bygden. Föreningsengagemanget är stort. Att orten har en butik för dagligvaror uppskattas mycket.

Aktuellt

Facebook-grupp har startats. ”Vad händer i Ölmstad”

Möjligheten att bygga en grillplats vid Arenan undersöks. Vore skönt på vintern för skridskoåkarna att kunna värma sig.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

Vägföreningen

Hembygdsföreningen

Föräldraföreningen

Pingstförsamlingen

Allianskyrkan

Ölmstadskolan

SPF

ÖIS

Krysset

Lrf

KommundelsrådetGenomförda projekt

  • Grillplats och gärdesgård
  • Pingisbord till skolgården
  • Notfiskeprojekt som resulterade i en skrift
  • Cykelutflyktsleden VätterbrantsledenGenomförda projekt 2009-2010

En handlingsplan för utveckling av Skärstadalen (Kaxholmen, Skärstad och Ölmstads tätorter) togs fram 2009.

  • Ljuspelare med texten Ölmstad kom på plats vid rondellen 2010. Tanken är att den ska utgöra ett landmärke, en välkomnande portal för orten.
  • Ölmstad Arena byggdes så att den var klar inför vintern 2009. Den gamla grusplanen asfalterades och försågs med rink, basketkorgar och belysning.
  • Lekplatsen byggdes om under sommaren 2010. Den har försetts med nytt lekmaterial på en större yta och har bättre tillgänglighet för funktionshindrade än tidigare.
  • Informationstavla med anslagsdel finns vid Krysset. Det är en karta/orienteringstavla över tätorten Ölmstad samt en anslagstavla för lokala evenemang.
  • Krysset är Ölmstads centrum - Krysset har försetts med altan, bättre parkering och belysning samt p-rutor i samverkan med Lokala utvecklingsgruppen.