search
Sök
menu
Meny

Skärstad, kommundelsutveckling

Lekpark

Kommundelen Skärstad ligger 22 km nordost om Jönköping vid gamla Riksettan

Här finns 1 891 bofasta i samhället och på en till ytan ganska stor landsbygd, 2015 12 31. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus. Området har mer barnfamiljer och färre pensionärer än genomsnittet i kommunen.

Kollektivtrafiken fungerar bra, byggvaruhandel, många småföretag, äldreboende , förskola och nybyggd skola finns. Närmaste dagligvaruhandel finns i Kaxholmen.

I kommunens planprogram finns med ytor för nybyggnation av enfamiljsbostäder och flerbostadshus samt tomter för industrier.

Aktuellt

Inga aktuella projekt. BMX-banan underhålls. Lekställning vid bollplanen måste tas bort då det ska byggas hus där.

Utvecklingsgruppen

Vilande

Exempel på genomförda projekt

  • Tillsammans med Kaxholmen, Ölmstad, Gränna, Örserum och Adelöv har en cykelutflyktsled arbetats fram. Turista på hemmaplan inom Biosfärområdet östra Vätterbranterna bland sevärdheter och rastplatser
  • BMX-bana anlades på ödetomt
  • Aktivitetsparken - Rönnarna i aktivitetsparken planterades om och pergolan förstärktes och ytterligare en lekställning tillkom.
  • Bollplan - Bollplanen vid skolan gjordes klar och mål sattes upp.
  • Ljuspelare - Ljuspelaren med texten Skärstad vid rondellen.
  • Isbanan - Ytan har rätats upp, försetts med mer grus, en ombytarbänk och bättre belysning.
  • Aktivitetspark - Aktivitetsparken innehåller sandlåda för de mindre barnen, gräsyta för lek och bollspel, bord och bänkar, en pergola, asfaltsyta för inlines och basket, grusyta där man kan mäta upp en bouleplan och gung- och klätterställningar.
  • Passage - För gående och cyklister har en passage byggts över Grännavägen i höjd med gångvägen ned mot Larssons väg.