search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för del av stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl. Jönköpings kommun.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ändring av Stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl. Jönköpings kommun.

Syftet med Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelning för fastigheterna Almen 2 och Almen vilken är en del av Tomtindelning för Östra stadsdelen (EIII31). Den plan som ändras är Stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl. i Jönköping (EII541).

Planen vann laga kraft den 19 mars 2016.

Tidplan

» Laga kraft: 19 mars 2016
Antagande: 18 februari 2016
Granskning: 20 januari 2016 - 5 februari 2016
Samråd: 25 november- 11 december 2015

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 3.8 MB 2016-02-25 16.19
Plankarta.pdf 167.5 kB 2016-02-25 16.19
Granskningsutlåtande.pdf 49.8 kB 2016-02-25 16.19

Tidigare handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandlingar

Översiktskarta