search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköping

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköping.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelning för fastigheterna Malmen 2 och Malmen vilken är en del av Tomtindelning för del av kv. Malmen å södra stadsdelen uti Jönköping (EIII235). Den plan som ändras är Stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköping (EII575).

Planen vann laga kraft den 19 mars 2016.

Tidplan

» Laga kraft: 19 mars 2016
Antagande: 18 februari 2016
Granskning: 20 januari 2016 - 5 februari 2016
Samråd: 25 november- 11 december 2015

Översiktskarta