search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Plinten m.fl Ståltorpsområdet Söder

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ändring av detaljplan för del av Stadsplan för kvarteret Plinten ml.fl. i Ståltorpsområdet.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelning för fastigheterna Lavan 8, 12 och 13, vilka styrs av Förslag till ändrad tomtindelning för del av kvarteret Lunden i Södra stadsdelen i Jönköping (EIII276). Den plan som ändras är Stadsplan för kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet (EIII464).

Planen vann laga kraft den 19 mars 2016.

Tidplan

> Laga kraft: 19 mars 2016
Antagande: februari 2016
Granskning: 21 januari-5 februari 2016
Samråd: 25 november- 11 december 2015

Översiktskarta