search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Backen 1:141 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Backen 1:141 i Bankeryd

Ansökan avser bostadsbebyggelse med 3-vånings kedjehus samt lägenheter med möjlighet att erbjuda en kommersiell del.

Detaljplanearbetet bedöms starta under 2017 och beräknas ta ca 1,5 år.

Översiktskarta