search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Äppelbladet 3 Ljungarum

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten för byggnation av bostäder på fastigheterna Äppelbladet 3, 4 och 17.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder på fastigheterna Äppelbladet 3, 4 och 17 vid Igelkottsvägen i Ljungarum. Tanken är att de tre fastigheterna ska slås ihop och bebyggas med flerbostadshus i som mest tre våningsplan.

Planen har  vunnit laga kraft.

Tidplan

Laga kraft:21 april 2016
Antagande: 21 januari 2016
Granskning: 25 november – 16 december 2015
Samråd: 20 juli – 17 augusti 2015

Översiktskarta