search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, i Taberg

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av bostäder.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus på fastigheten Tahe 1:66 i Taberg.

Tidplan

Laga kraft: Sommar 2017
Antagande: Vår/sommar 2017
Granskning: Höst/vinter 2016
Samråd: fram till 22 september 2016

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd fram till 22 september 2016 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Samrådsmöte kommer att hållas 8 september 2016, kl. 18.30, Tabergs sportklubb Texavägen 28, Taberg. 

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 22 september 2016. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Översiktskarta