search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5. Nuvarande byggnad rivs.

Planen har blivit antagen men har ännu inte vunnit laga kraft.

Tidplan

Laga kraft: juni 2016 (om planen inte överklagas)
>Antagande: 12 maj 2016
Granskning 2: 10 februari- 2 mars 2016
Granskning: 25 november- 16 december 2015
Samråd: t.o.m 28 september 2015

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 5.1 MB 2016-05-23 17.53
Plankarta.pdf 195.3 kB 2016-05-23 17.53
Granskningsutlåtande2.pdf 4 MB 2016-05-23 17.54

Tidigare handlingar

Översiktskarta