search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Idyllen 1 i Hovslätt

Ravingatan Fastighets AB har ansökt om planändring för att möjliggöra byggnation av tre flerbostadshus vid Ravingatan. Projektet omfattar totalt 45 lägenheter. Området är idag planlagt för ett friliggande bostadshus och område för allmänt ändamål.

Länsstyrelsen har upphävt kommunfullmäktiges antagandebeslut. Kompletterande markundersökningar har genomförts och kommunfullmäktige kommer att besluta om antagande på nytt.

Planen har vunnit laga kraft.

Tidplan

>Laga kraft


Antagande 2 (Kf)

17 juni 2015

Godkännande 2 (Stbn)

23 april 2015

Upphävt antagandebeslut

3 september 2014

Antagande (Kf)

18 juni 2014

Godkännande (Stbn)

20 mars 2014

Granskning

29 januari-19 februari 2014

Samråd

25 september -18 november 2013

 

Antagandehandlingar version 2

Tidigare handingar

Översiktskarta