search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Ritaren 2 m.fl Dunkehalla

Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten för byggnation av bostäder/kontor på fastigheten Ritaren 2.

Fastigheten Ritaren 2 ligger vid Högabergsgatan i Dunkehalla. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder på fastigheten. Detaljplanen tillåter även kontorsverksamhet likt den detaljplan som finns i dagsläget. Tanken är att kontorsbyggnaden ska rivas för att göra plats för fem radhus.

Planen har vunnit laga kraft.

Tidplan

>Laga kraft: 2 augusti 2016
Antagande: april 2016
Granskning nr 2: 26 februari – 18 mars 2016
Granskning nr 1: 23 november – 14 december 2015
Samråd: t.o.m. 1 september 2015

Granskningshandlingar 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 16.8 MB 2016-02-29 09.39
Plankarta.pdf 3 MB 2016-02-29 09.39
Granskningsutlåtande.pdf 2.5 MB 2016-02-29 09.48

Tidigare handlingar

Översiktskarta