search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Runstaven 1

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av bostäder på Runstaven 1.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av ett punkthus i 10 våningar exklusive en suterräng- och en garagevåning, på en outnyttjad byggrätt längs Dalviksringen.

Kopior av planhandlingarna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Frågor besvaras av Sara Bergström, planarkitekt, tel. 036 - 10 52 68 eller e-post sara.bergstrom@jonkoping.se.

Planen har vunnit laga kraft.

Tidplan

>Laga kraft: 2016-10-10
Antagande: 31 mars KF
Godkännande: 18 februari STBN
Granskning: t.o.m 16 december 2015
Samråd: t.o.m 28 september 2015

Översiktskarta