search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Charaden 10 på Kålgården

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Charaden 10 på Kålgården.

Ansökan avser nybyggnation av bilverksamhet och bostäder i höghus.

Detaljplanearbetet bedöms kunna påbörjas 2017 och ta ca 2 år.

Översiktskarta