search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Drättinge 1:9 m.fl i Kaxholmen

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att anlägga bostäder och förskola på del av fastigheten Drättinge 1:9.

Området ligger i östra delen av Kaxholmen. Marken ägs av Jönköpings kommun och består av jordbruksmark samt natur/skogsmark.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Tidplan

Laga kraft september 2015
»Antagande KF- 26 augusti 2015 
Godkännande STBN-11 juni 2015
Granskning mars - 8 april 2015
Samråd 15 september -12 november 2014