search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Folkets Park 1 och del av Gråbo 1:22 i Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2016 om positivt planbesked för del av Folkets Park 1 och del av Gråbo 1:22

Ansökan avser byggnation av förskola.

En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till ca 1,5 -2 år.

Översiktskarta