search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 43:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.

Allmänt samrådsmöte

7 juni 2017, kl 18:30 i Norrahammars Folkets hus, Egnahemsvägen 4.

 

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd till och med den 28 juni 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 28 juni 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

 Laga kraft: Februari 2018 (om inte planen överklagas)
Antagande: Januari 2018
Granskning: Oktober-november 2017
>Samråd: 3 maj - 28 juni 2017

Översiktskarta