search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för utökning av industri på Flahult 21:36 m.fl. Barnarp

Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten för en utbyggnad av Bubs Godis AB:s industriverksamhet på fastigheten Flahult 21:36.

Planområdet är beläget på Torsviks industriområde, ca. en mil söder om Jönköping centrum. På kommunens initiativ görs även en så kallad ”planrensning” i samband med den föreslagna planändringen, som även möjliggör en utökning av närliggande fastigheter.

Planen antogs 11 juni av stadsbyggnadsnämnden och vann laga kraft 10 juli 2015.


Tidplan

»Laga kraft: juni 2015 
Antagande: 11 juni 2015
Granskning: 6 maj – 20 maj 2015 
Samråd: 11 mars – 22 april 2015

Översiktskarta