search
Sök
menu
Meny

Ljusets stad, belysning som skapar trygghet

God belysning skapar trygghet i staden, gör det lättare för människor att orientera sig och stärker platsens identitet.

Ljuset är vår vägvisare som ger oss en bättre bild av omgivningen. Belysningen skapar effekter och kan betona viktiga byggnader, platser och konstverk.

Belysningsprogram

Jönköpings kommun har ett belysningsprogram. Utifrån detta arbetar vi med att belysningen ska planeras för att:

  • öka möjligheten att vistas och trivas i stadsrummen kvälls- och nattetid 
  • undvika bländning och rikta ljuset dit det behövs 
  • skapa trygghet och säkerhet   
  • skapa en naturlig och spännande variation av kontraster mellan ljus och mörker i stadsrummet   
  • belysa för den det berör; gående, cyklister och bilister med utgångspunkt från människans seende och rumsuppfattning 
  • skapa en belysningsanläggning som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar  
  • bidra till hög kvalitet på arkitektur och utformning av det offentliga rummet 
  • undvika ljusinflation och ljusföroreningar

Gatans ljus ska inkräkta så lite som möjligt på människor och djurliv. Ljusföroreningar är en oönskad konsekvens av utomhusbelysning. Det finns både ekonomiska, gestaltningsmässiga och miljömässiga fördelar med att minimera ljusföroreningar.

Hjälp oss att göra staden tryggare!

Var i staden känner du dig otrygg och varför? Kan vi göra staden tryggare för dig? Berätta genom att fylla i formuläret nedan (en röd asterix innebär att fältet är obligatoriskt). Det är frivilligt att ange namn, e-postadress och telefonnummer, men om vi ska kunna återkoppla till dig i ärendet är det önskvärt att du anger detta

Via länken nedan kan du också markera platsen på kommunkartan och skicka en pdf till oss.