search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22, Huskvarna, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av en förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna. Syftet med detaljplanen är att utreda byggnation av en förskola i två våningar, med förutsättning att värna om naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar. Förskolan ska anpassas efter markens lutning och föreslås uppföras med träfasad. Detta för att utgöra ett tillskott till miljön i Folkets park där flertalet byggnader är försedda med träfasad i ljusa kulörer.

Planen fick laga kraft 19 oktober 2018.


Tidplan

>> Laga kraft: 19 oktober 2018
Antagande: 20 September 2018
Granskning: 27 juni - 22 augusti 2018
Samråd: 7 februari - 21 mars 2018

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

 

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 364.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 7 MB)
(pdf, 5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 95.3 kB)

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 354.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Linn Svahn

036-10 50 00

 

Översiktskarta