search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. i Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde i ett läge nära E4:an

 

Detaljplanen fick laga kraft den 17 december 2018.

Tidplan

>> Laga kraft: 17 december 2018
Antagande: 15 november
Granskning: 6 september - 15 oktober 2018
 
Samråd: 29 november 2017– 19 januari 2018

 

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.7 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 686.4 kB)

Aktuella Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.5 MB)

Plankarta (pdf, 31.5 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 281.8 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.9 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 51.2 kB)

Tidigare Bilagor

Grundkarta (pdf, 454.7 kB)

Naturvårdsinventering (pdf, 4.1 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 3.7 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 1.7 MB)

Geoteknisk utredning (pdf, 6.1 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036- 10 52 68

 

 

Översiktskarta