search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan Eii488 för Kvarteret Skeppet, Bymarken, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för iordningställande av nya lägenheter på vind och pröva lämpligheten av befintliga avvikelser mot gällande detaljplan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om ändring av detaljplan Eii488 för fastigheten Skeppet 1 och Skeppet 2. Syftet är att möjliggöra för 6 nya smålägenheter, om 35 kvadratmeter eller mindre på vinden inom kvarteret Skeppet. Ändringen av detaljplan E488 för kvarteret skeppet syftar även till att pröva lämpligheten för nuvarande avvikelser mot plan. Det gäller två redan befintliga vindsvåningar som uppkommit utan lov samt två butiker i bottenplan som har ett bygglov äldre än gällande detaljplanen.

Ändring av detaljplan innebär att detaljplan Eii488 fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till befintliga planhandlingar.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 8 maj 2020
Antagande: 8 april 2020
Granskning: 3 - 24 februari 2020
Samråd: 23 oktober - 14 november 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 66.2 kB)

Bilagor

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Riskbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 12.2 kB)

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 124.3 kB)

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 95.6 kB)


Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta