search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen (etapp 2)

Syftet med ändringen är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning av garage samt ta bort u-område då ny projektering förlägger ledning i nytt läge.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen (etapp 2). Syftet med ändringen är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning av garage samt ta bort u-område då ny projektering förlägger ledning i nytt läge. Syftet är även att justera två bostadshus, utformningsbestämmelse samt begränsa höjd för parkering i väster.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 18 oktober 2019,

Tidplan

>> Laga kraft: 18 oktober 2019
Antagande: 19 september 2019
Granskning: 10 juli - 16 augusti 2019
Samråd: 5 juni - 28 juni 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 6.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 85.9 kB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 75.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 6.7 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 92.6 kB)

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

Översiktskarta