search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Åkerärten 1 & 2 Rosenlund

Detaljplanens syfte är att reglera bebyggelsen på fastigheterna Åkerärten 1 och 2.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som syftar till att reglera bebyggelsen på Åkerärten 1 och 2.

Detaljplanen fick laga kraft 26 mars 2019.

Tidplan

>> Laga kraft: 26 mars 2019
Antagande:  15 november 2018
Granskning: 18 Juli-14 september 2018
Samråd: 13 juli- 28 september 2015

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 297.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.2 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 168.6 kB)

Bilagor

Geotekniskt utlåtande (pdf, 4.2 MB)

Kontrollprogram (pdf, 427 kB)

Behovsbedömning (pdf, 62.1 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 267 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 74.1 kB)

 

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 230.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 62.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 50 00

 

Översiktskarta