search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Detaljplanen fick laga kraft 9 oktober 2019.

Tidplan

Laga kraft: 9 oktober 2019
Antagande: 18 oktober 2018
Granskning: 18 juni- 3 september 2018
Samråd: 13 december 2017– 19 januari 2018

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 861.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 129.5 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 233.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 1.9 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 99 kB)

 

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 208.2 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 56.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 50 00

 

Översiktskarta