search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Skålen övre 16 Bymarken Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Skålen Övre 16 m.fl. Planförslaget möjliggör ändrad användning på delar av Bymarken 1:1, från allmän plats till kvartersmark med användning bostad. Användningen på fastigheten Skålen Övre 16 är oförändrad men planförslaget möjliggör en ökad exploatering samt en korrigerad byggrätt. Genomförandet av planen innebär att befintliga byggnader inom planområdet rivs och att två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter samt ett garage i två plan kan byggas.


Detaljplanen fick laga kraft 4 mars 2019.

Tidplan

>> Laga kraft: 4 mars 2019
Antagande: 19 mars 2018
Granskning: 28 november 2017 - 3 januari 2018
Samråd: 3 maj – 21 juni 2017

 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 349.1 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9.1 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 628.8 kB)

3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 395.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 319.2 kB)

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 283.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.8 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 106 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00

 

Översiktskarta