search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att ca 320 studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 22 augusti 2019 och fick laga kraft 30 januari 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 30 januari 2020
Antagande: 22 augusti 2019
Granskning: 30 april - 21 maj 2019       
Markanvisning: vecka 21 – 46, 2018
Samråd: 4 oktober – 27 oktober 2017


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 23.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 19.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 105.6 kB)

Tidigare handlingar

 

Granskningshandlingar


Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 20.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 103.1 kB)

Behovsbedömning och checklistaöppnas i nytt fönster (pdf, 142.3 kB)


Samrådshandlingar


Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 118.3 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00

 

Översiktskarta