search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl.

Förslag på byggnation inom nya detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Norrahammar 28:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt centrum- och bo­stadskvarter samt en ny entré till Coop i Norrahammars centrum. I planen ingår även omgivande allmänna ytor där det skapas en gata mellan Georgslid och Villagatan samt en torgyta mellan det nya kvar­teret och Norrahammars kyrka. Den befintliga parkeringen som för­svinner kommer delvis ersättas med allmän parkering väster om Ta­bergsån, där även boulebanor och skateboardpark ska bevaras.

Detaljplanen fick laga kraft 21 maj 2019.


Tidplan

>> Laga kraft: 21 maj 2019
Antagande: 17 april 2019
Granskning: 21 december 2018 - 1 februari 2019
Samråd: 26 april - 21 juni 2017

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 33.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 820.6 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 298.5 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 847.3 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 417.1 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
(pdf, 27.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 842.1 kB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 377.2 kB)

Utredningar och bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta