search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 43:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.

 

Detaljplanen fick laga kraft 31 oktober 2018.

Tidplan

Laga kraft: 31 oktober 2018
Antagande: 17 maj 2018
Granskning: 20 februari- 14 mars 2018
Samråd: 3 maj - 28 juni 2017
 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 298.8 kB)

Planbeskrivning (pdf, 7.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 106.4 kB)


Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 299.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 94.9 kB)

 

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 237.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 10.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 50 00

 

Översiktskarta