search
Sök
menu
Meny

Detaljplaner under arbete

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och är välkommen att delta på nedanstående samrådsmöten.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Hur gör man en detaljplan. Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in dina synpunkter. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

Detaljplaner ute på samråd

Hedenstorp 1:18, Ulvstorpasjön
Samrådstid: 6 februari - 22 mars 2019
Samrådsmöte: 7 mars 2019, kl 18:30, Hallbystugan, Axamo
Länk till mer information om Hedenstorp 1:18, Ulvstorpasjön

Del av Hällstorp 1:20 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 2)
Samrådstid: 27 februari - 3 april 2019
Samrådsmöte: 12 mars 2019, kl 18:30, Hovslättsskolan, matsalen
Länk till mer information om Del av Hällstorp 1:20 m.fl., Hovslätt

Del av Odensjö 7:7
Samrådstid: 13 mars - 22 april 2019
Samrådmöte: 20 mars 2019, kl 18:30, Barnarpsskolan
Länk till mer information om Del av Odensjö 7:7

Månsarp 1:60
Samrådstid: 13 mars - 22 april 2019
Samrådsmöte: 4 april 2019, kl 18:30, Månsarpsskolan
Länk till mer information om Månsarp 1:60


Detaljplaner ute på granskning

För närvarande finns inga detaljplaner ute för granskning.


Karta med pågende detaljplanarbete

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.