search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för del av Hovslättområdet (kvarteret Idealet mfl.)

Ändringens syfte är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, fastställda som Tomtindelning för kvarteret Irrblosset 

För att kunna upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, fastställda som Tomtindelning för kvarteret Irrblosset behövs en ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för del av Hovslättsområdet (kvarteret Idealet m.fl.).

Ändringen handläggs med ett förenklat ändringsförfarande, se PBL 5 kap 38c §. Processtegen består av samråd, samrådredogörelse, beslut om antagande och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter samrådet, då krävs en granskning innan beslut om antagande.

Planen har vunnit laga kraft.

Översiktskarta