search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping

Ändringens syfte är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, fastställda som Tomtindelning för Kvarteret Industrien. 

För att kunna upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, fastställda som Tomtindelning för kvarteret Industrien behöver två detaljplaner ändras; Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti i Jönköping samt Stadsplan för kvarteret Ishavet m.m i Ljungarums och Norrahammars församlingar.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Översiktskarta