search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Hotellet 8 i Jönköping

Planarbetet gäller tillägg till befintlig plan för att möjliggöra en höjning med två våningar på delar som utgörs av hotellbyggnaden och eventuell ändring av byggrätt efter befintliga byggnader.

Ansökan avser påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet (ev. kombinerat med bostäder). Planen ska även anpassas avseende användningsområdet till att gälla centrumverksamhet, kontor, hotell, samt bostäder.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2020
Antagande: Kvartal 2-3, 2020
Granskning: Kvartal 2, 2020
Samråd: Kvartal 1, 2020

Handlingar

Översiktskarta