search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Klubban 3, Torpa i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Klubban 3, Torpa, i Jönköping.

Ansökan avser ändring av detaljplan för att möjliggöra inredning av vindar till lägenheter.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2020
Samråd: Kvartal 3, 2020


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 53 35

 

Översiktskarta